Se společností Mantra Education spolupracujeme relativně krátce. Cvičení jogy a pilates poskytujeme našim zaměstnancům jako benefit teprve 5 měsíců. Nicméně všichni, kteří se lekcí účastní si hodiny velmi chválí.
A to nejen přístup lektora/ cvičitele, ale i formu, způsob a obsah cvičení. Lektorka vždy dbá na přiměřené možnosti cvičících.

Marcela T., HR manažerka